Schots referendum: stemfraude overal..!

Saltire and union flag

Het Schotse referendum is op fundamentele wijze vervalst en gemanipuleerd. Een stevige uitspraak, maar na 2 dagen berichten uit alle windrichtingen gezien te hebben, blijft alleen deze heftige conclusie nog over.. Mensen die stemmen tellen en de ‘YES’-stemmers op de stapeltjes leggen van de ‘NO’- sayers.. Wat is hier aan de hand. Stemmentellers die hele pakken papier in de ‘NO’-bus doen.. Valse brandalarm-meldingen op stembureaus waar de ‘YES”-stemmers in de meerderheid zijn.. Wat is hier voor een fundamentele verkrachting van de democratie gaande..?? Het ziet ernaar uit dat we inmiddels met z’n allen zó op onze hoede, dat we niks meer klakkeloos vertrouwen..! En terecht, zo blijkt uit dit artikel. »

Hoger bewustzijn; hoe komen we daar..?

Een prachtig artikel waarin je meeleest en meeleeft in de zoektocht van Irma Schiffers naar de integratie van het hoger bewustzijn in het dagelijkse leven. geen spirituele ‘zweverij’, maar een duidelijke zoektocht die haar duidelijkheid brengt. Daarbij…

Earthship workshops in Seattle – Update

It’s been 3 weeks now. The progress has been slower than anticipated, as we’re still working on the tire wall, but we’ve had great work parties and made new friends. …

The post Earthship…

Radically Sustainable Green Buildings.